Het hoofddoel van ACTin’YouTH is het bevorderen van de interculturele competenties van jongerenwerkers, met theatrale methodologieën die gericht zijn op het creëren van lokale theaterworkshops voor de sociale inclusie van jongeren met verschillende culturele achtergronden die het risico lopen op sociale uitsluiting. We nodigen jongerenwerkers en jongeren (18-30 jaar) uit om met ons mee te […]