Основната цел на ACTin’YouTH е да насърчи междукултурните компетенции на младежките работници с театрални методологии, насочени към създаване на местни театрални работилници за социално включване на млади хора с различен културен произход, застрашени от социално изключване. Каним младежки работници и младежи (на възраст 18-30 години) да се присъединят към нас, за да участват в няколко […]