Projectresultaten

In het kort vindt u in deze rubriek uitgebreide informatie over de resultaten van het project. Dit zijn de verwachte resultaten:

  • Jonge mensen met een andere culturele achtergrond, die deelnemen aan de lokale activiteiten, zullen een betrokken kans experimenteren om met andere jongeren om te gaan en gemeenschappelijke manieren van communicatie, interactie, wederzijds begrip en samenwerking te vinden
  • Interatief platform: om deelnemers uit alle partnerlanden te helpen hun ideeën, hun resultaten en hun materialen uit te wisselen over de lopende activiteiten (op lokaal en transnationaal niveau), die na de levensduur van het project zullen blijven bestaan als een opslagplaats van goede praktijken die tijdens het project zijn ontwikkeld en als e-trainingstool voor jongerenwerkers en jongeren die de methodiek willen ontdekken.
  • Een handleiding die de resultaten van de projecten, de specifieke uitdagingen en geïmplementeerde oplossingen verzamelt, om deze verder te verspreiden op nationaal en internationaal niveau, met name gericht aan jongerenorganisaties en openbare autoriteiten die geïnteresseerd zijn in het creëren van lokale interculturele workshops gericht op sociale inclusie van jongeren.
  • Een virtueel netwerk van alle organisaties, verenigingen, informele jongerengroepen die werken met theater en podiumkunsten als instrumenten voor sociale inclusie en interculturele dialoog.
  • Internationalization of a new methodology.