Over ons

Het project wordt transnationaal uitgevoerd en erkent dat de uitwisseling van de verschillende ervaringen de (tastbare en immateriële) resultaten van het project zal verrijken met een multidimensionaal gezichtspunt, ook verzekerd door de complementariteit van de partners.

Maak kennis met de partner organisaties:

<strong>Stichting CWM Education</strong>
Stichting CWM Education

Stichting CWM Education De stichting heeft tot doel het bewustzijn over mensenrechten te vergroten. Door ons werk passen we podiumkunsten en storytelling toe als instrumenten om verandering teweeg te brengen. Via onze evenementen en projecten koesteren we respect voor culturele diversiteit en dragen we bij aan een inclusieve samenleving waar waarden van respect, samenwerking en begrip de boventoon voeren. Culture.World.Me werd in 2015 in Duitsland opgericht als een informele groep jongeren en is sindsdien actief in Duitsland. In 2020 hebben we ook een basis gevestigd in Nederland, Amsterdam, om door te gaan met educatieve projecten waar we van houden en te werken aan doelen in onze gemeenschappen waar we om geven.

<strong>Associazione Culturale Smascherati!</strong>
Associazione Culturale Smascherati!

De Culturele en Sociale Promotie Vereniging Smascherati! APS streeft ernaar het algemene belang van de gemeenschap in menselijke promotie door middel van theater en andere uitvoerende kunsten, bedoeld als instrumenten voor persoonlijke groei, communicatie en verspreiding van waarden zoals interculturele dialoog en sociale en culturele inclusie, tegen het ongemak van jongeren en ten gunste van generationele integratie. Opgericht in 1989 in de stad Perugia door artiesten met verschillende theaterachtergronden, “Smascherati!” heeft altijd gewerkt aan het samenbrengen van zeer uiteenlopende menselijke ervaringen en culturen door middel van theater en verschillende vormen van artistieke expressie. Experts in theater en danstheater, uit Italië en andere landen, werken regelmatig samen in onze onderzoeks- en trainingsactiviteiten. Onze activiteiten omvatten praktische en theoretische workshops en seminars over intercultureel theater, artistieke en culturele activiteiten en implementatie van projecten op lokaal, nationaal en Europees niveau (Erasmus +). Onze voorstellingen worden gekenmerkt door de rijkdom van de ‘verschillende culturen van verbondenheid en worden getoond aan lokaal, nationaal en internationaal publiek en festivals.

<strong>Сдружение "УолкТугедър"</strong>
Сдружение “УолкТугедър”

Walk Together (WT) is gefocust op gemeenschapsgerichte projecten en samen met de trainers en jongerenwerkers werken we eraan om niet-formeel onderwijs onderdeel te maken van het formele onderwijs. Onze betrokkenheid op EU-niveau verloopt via verschillende EU-programma’s (EUCiz, Erasmus+) en de onderwerpen waar we ons op richten zijn sociaal-economisch gerelateerd en van belang voor onze doelgroep die 18+ jaar is, jongeren, jongerenwerkers en lerende volwassenen, inclusief mensen met minder kansen, zoals culturele en sociale obstakels. WT werkt op lokaal niveau samen met scholen, gemeenten en landelijke jeugdcentra om haar doelen na te streven en in te spelen op de behoeften van onze doelgroep

<strong>Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento</strong>
Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento

Check-IN Association – Cooperation and Development is een non-profitorganisatie, opgericht in 2010, gevestigd in Beja en ook actief vanuit Lissabon, in Portugal. Het werkt nauw samen met openbare en particuliere entiteiten en neemt actief deel aan activiteiten ter verbetering van de levenskwaliteit. Onze organisatie richt zich voornamelijk op mobiliteit van jongeren en volwassenen, niet-formeel onderwijs, samenwerking en ontwikkeling van organisaties en individuen en het algemeen delen van kennis, door de ondersteuning van Europese samenwerkingsinitiatieven. Onze activiteiten omvatten workshops, seminars, teambuildingactiviteiten en trainingen. We werken rechtstreeks samen met KA1-, KA2- en sportprojecten in het kader van het Erasmus+-programma; European Solidarity Corps Europe for Citizens-programma en Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Check-IN Association is ook een Eurodesk Multiplier Center in Lissabon en Beja en lid van Anna Lindh Foundation en European Youth Foundation. www.checkin.org.pt

<strong>Iasis</strong>
Iasis

IASIS NGO is een non-profitorganisatie die actief is op het gebied van sociale inclusie, geestelijke gezondheid en de-institutionalisering, die actief deelneemt aan de psychiatrische hervorming die wordt gepromoot door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Solidariteit en de Europese Unie. IASIS heeft een officiële registratie als particuliere non-profitorganisatie en een speciale registratie op de Voluntary Non-Governmental Organizations Lists die worden afgehandeld door de Algemene Directie Welzijn. De organisatie heeft ook een Management Competence System gecertificeerd door de Special Service / Department of Health and Social Solidarity. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is het bieden van psychosociale ondersteuning en educatie aan mensen die risico lopen uitgesloten te worden, en aan volwassen lerenden op humanitair gebied. www.iasismed.eu

<strong>Colectic, SCCL</strong>
Colectic, SCCL

Colectic is een non-profit coöperatie gevestigd in Barcelona, met meer dan 25 jaar ervaring. Het werd in 1992 opgericht door een groep onderwijzers om met jongeren in de wijk Raval in Barcelona te werken. De belangrijkste missie van Colectic is om te werken aan sociale transformatie door middel van participatie, leren en socialisatie van ICT. We werken met technologie om de situatie van gemeenschappen en burgergroepen te verbeteren, met speciale aandacht voor de kansarme groepen: jongeren, kinderen, vrouwen, immigranten, buurten met een laag economisch inkomen, enz. Colectic werkt ook aan sociale vaardigheden en interculturele dialoog met onze deelnemers. Colectic heeft een multidisciplinair team van 21 professionals die werken aan projecten op het gebied van communicatie, onderwijs, training, sociale innovatie, website-ontwikkeling en IT-ondersteuning voor NGO’s, basis- en middelbare scholen, empowerment, gemeenschap en netwerken.