Проектни резултати

Накратко, в този раздел ще намерите подробна информация за резултатите от проекта. Тези са очакваните резултати:

  • Младите хора с различен културен произход, участващи в местните дейности, ще участват във взаимодействие с други млади хора и търсят общи начини за комуникация, работа, взаимно разбиране и сътрудничество
  • Интерактивна платформа: за улесняване на участниците от всички партньорски страни да обменят своите идеи, своите резултати и материали за текущите дейности (на местно и транснационално ниво), които ще останат след края на проекта като добри практики, разработени по време на дейностите и като инструмент за електронно обучение за по-нататъшни младежки работници и млади хора, които биха искали да се доближат до методологията.
  • Ръководство, което ще събира резултатите от проектите, конкретните предизвикателства и внедрени решения, с цел по-нататъшното му разпространение на национално и международно ниво, специално адресирано до младежки организации и институции, които трябва да се интересуват от създаването на местни междукултурни семинари, насочени към социалното включване на младите хора.
  • Виртуална мрежа от всички организации, асоциации, неформални младежки групи, работещи с театър и перформативни изкуства като инструменти за социално включване и междукултурен диалог.
    -Интернационализация на нова методология.