Αποτελέματα του Έργου

 

Εν ολίγοις, σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Τα αναμενόμενα αποτεέσματα είναι:

  • Νεαρά άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, θα συμμετέχουν στις τοπικές δραστηριότητες και θα αλληλεπιδράσουν με άλλους νέους, με απώτερο σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία.
  • Μία διαδραστική πλατφόρμα θα δημιουργηθεί ώστε να βοηθλα τους συμμετέχοντες όλων των χωρών να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, τα αποτελέσματά που προέκυψαν και το υλικό που έχουν δημιουργήσει μέσω των δραστηριοτήτων (τοπικών και διεθνών επιπέδων), τα οποία θα παραμείνουν και θα φιλοξενούνται στο αποθετήριο των καλών πρακτικών της πλατφόρμας, ως εργαλεία ηλεκτρονικής κατάρτισης για περαιτέρω εργαζομένους που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά.
  • Ένα εγχειρίδιο που θα συλλέξει όλα τα αποτελέσματα του έργου, τις λύσεις και τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, προκειμένουν να διαχυθούν τα αποτελέσματα περαιτέρω σε οργανισμούς εθνικού και διεθνούς επιπέδου με στόχο την κοινωνική ένταξη των νέων.
  • Ένα εικονικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις, ενώσεις και τις ανεπίσημες ομάδες νέων που συνεργάζονται με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες ως εργαλεία κοινωνικής ένταξης και διαπολιτισμικού διαλόγου.
  • Η Διεθνοποίηση μιας νέας μεθοδολογίας.