Σχετικά με εμάς

Το έργο διεξάγεται σε διεθνή επίπεδο αφού αναγνωρίζουμε ότι η ανταλλαγή διαφορετικών εμπειριών θα εμπλουτίσει τα απτά και άυλα αποτελέσματα του έργου με πολυδιάστατο περιεχόμενο, ενώ η συμπληρωματικότητα των εταίρων διασφαλίζει την ορθότητα και αξιοποιστία των παραγόμενων προϊόντων.

Γνωρίστε τους εταίρους:

<strong>Stichting CWM Education</strong>
Stichting CWM Education

Το ίδρυμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από το έργο μας, εφαρμόζουμε τις παραστατικές τέχνες και την αφήγηση ως εργαλεία για να κάνουμε την αλλαγή. Μέσα από τις εκδηλώσεις και τα έργα μας καλλιεργούμε σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική πολυμορφία και συμβάλλουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς όπου υπερισχύουν αξίες σεβασμού, συνεργασίας και κατανόησης.

Το Culture.World.Me ιδρύθηκε το 2015 στη Γερμανία ως μια άτυπη ομάδα νέων και λειτουργεί από τότε. Το 2020 δημιουργήσαμε μια βάση στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ πιο συγκεκριμένα, για να συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αγαπάμε και να εργαζόμαστε για τους σκοπούς των κοινοτήτων που μας ενδιαφέρουν

<strong>Associazione Culturale Smascherati!</strong>
Associazione Culturale Smascherati!

Το Associazione Culturale Smascherati! (APS) στοχεύει στο να επιδιώξει το γενικό ενδιαφέρον της κοινότητας για την προαγωγή των ανθρώπινων αξιών μέσω του θεάτρου και άλλων παραστατικών τεχνών. Τα αφηγηματικά και καλλιτεχνικά εργαλεία προορίζονται ως εργαλεία για την προσωπική ανάπτυξη, την επικοινωνία και τη διάδοση αξιών όπως ο διαπολιτισμικός διάλογος και η κοινωνική και πολιτιστική ένταξη. Ιδρύθηκε το 1989 στην πόλη της Περούντζια από καλλιτέχνες ποικίλων θεατρικών υποβάθρων. Το «Smascherati!» εργαζόταν ανέκαθεν για να ενώσεις τις ανθρώπινες εμπειρίες και τους πολιτισμούς μέσω του θεάτρου και άλλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. Ειδικοί στο χώρο του θεάτρου και του χορο-θεάτρου, από την Ιταλία και άλλες χώρες, συνεργάζονται τακτικά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια και σεμινάρια διαπολιτισμικού θεάτρου, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και υλοποίηση έργων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Erasmus +). Οι παραστάσεις μας χαρακτηρίζονται από τον πλούτο των διαφορετικών πολιτισμών, ενώ προβάλλονται σε τοπικά, εθνικά και διεθνή φεστιβάλ.

<strong>Sdruzhenie Walk together</strong>
Sdruzhenie Walk together

Το Walktogether (WT) επικεντρώνεται σε προγράμματα που βασίζονται στην κοινότητα και με τη βοήθεια των εκπαιδευτών και των Youth Workers εργαζόμαστε για να κάνουμε τη μη τυπική εκπαίδευση μέρος της επίσημης εκπαίδευσης. Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ (EUCiz, Erasmus +) και τα θέματα στα οποία εστιάζουμε είναι κοινωνικοοικονομικά, ενώ η ομάδα-στόχος μας είναι οι νέοι, οι Youth Workers και οι ενήλικοι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-πολιτιστικά εμπόδια. Η WT συνεργάζεται σε τοπικό επίπεδο με σχολεία, δήμους και κρατικά κέντρα νεολαίας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

<strong>Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento</strong>
Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento

Το ASSOCIACAO CHECK-IN – COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2010, εδρεύει στη Beja και λειτουργεί επίσης στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμμετέχοντας ενεργά σε δραστηριότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ο οργανισμός εστιάζει κυρίως στην κινητικότητα των νέων και των ενηλίκων, τη μη τυπική εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη οργανώσεων και την ανταλλαγή γνώσεων, μέσω πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής συνεργασίας. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν εργαστήρια, σεμινάρια, δραστηριότητες δημιουργίας ομάδων και εκπαιδευτικά μαθήματα. Συνεργαζόμαστε άμεσα με έργα KA1, KA2 και Sports στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, του «European Solidarity Corps Europe for Citizens» κα του «EU Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Check-IN Association ανήκει επίσης στο δίκτυο του Eurodesk Multiplier Center, το οποίο λειτουργεί στη Λισαβόνα και στη Beja, ενω είναι μέλος του Ιδρύματος Anna Lindh και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος της Νεολαίας.

<strong>Iasis</strong>
Iasis

Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική αναμόρφωση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και ειδική εγγραφή σε λίστες Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης ένα Σύστημα Διαχείρισης Ικανότητας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία/Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

<strong>Colectic, SCCL</strong>
Colectic, SCCL

Το Colectic είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που βρίσκεται στη Βαρκελώνη, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας. Ιδρύθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών το 1992 ώστε να συνεργαστεί με νέους στη γειτονιά Raval της Βαρκελώνης. Η κύρια αποστολή του Colectic είναι να εργαστεί για τους σκοπούς του κοινωνικού μετασχηματισμού, μέσω της ενασχόλησης και της εμπλοκής με τα εργαλεία ΤΠΕ.

Δραστηριοποιούμαστε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για τη βελτίωση της κατάστασης των κοινοτήτων και των ο πολιτών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες: νέοι, παιδιά, γυναίκες, μετανάστες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, κ.λπ.

Το Colectic προωθεί επίσης τις κοινωνικές δεξιότητες και το διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων. Το Colectic έχει μια διεπιστημονική ομάδα 21 επαγγελματιών που εργάζονται σε έργα που σχετίζονται με την επικοινωνία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική καινοτομία, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και την υποστήριξη ΤΠΕ για ΜΚΟ, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία και την κοινότητα γενικότερα.