Qui som

El projecte es porta a terme a nivell transnacional ja que l’intercanvi de les diferents experiències enriquirà els resultats (tangibles i intangibles) del projecte amb un punt de vista pluridimensional, garantit també per la complementarietat de les organitzacions sòcies.

Coneix a les organitzacions col·laboradores:

<strong>Stichting CWM Education</strong>
Stichting CWM Education

La fundació té com a objectiu crear consciència al voltant dels drets humans. A través del nostre treball, apliquem les arts escèniques i la narració com eines per fomentar canvis. A través dels nostres esdeveniments i projectes estem fomentant el respecte a la diversitat cultural i contribuint a una societat inclusiva on prevalguin els valors del respecte, col·laboració i comprensió.

Culture.World.Me es va fundar el 2015 a Alemanya com un grup informal de joves i ha estat operant a Alemanya des d’aleshores. El 2020, també hem establert una base als Països baixos, Amsterdam, per continuar amb els projectes educatius que estimem i treballar en causes presents en les nostres comunitats que ens preocupen.

<strong>Associazione Culturale Smascherati!</strong>
Associazione Culturale Smascherati!

L’associació per la promoció social i cultural Smascherati! APS té com a objectiu aconseguir l’interès general per part de la població en la promoció dels drets humans a través del teatre i les arts escèniques, enteses com eines per al creixement personal, la comunicació i la difusió de valors com el diàleg intercultural i la inclusió social i cultural, per fer front al malestar juvenil i aconseguir la integració generacional. Fundada el 1989 a la ciutat de Perugia per artistes amb diferents disciplines teatrals.

Smascherati! sempre ha treballat per fer que les experiències humanes i les cultures divergents es reuneixin a través del teatre i les diferents formes d’expressió artística. Expertes en teatre i dansa-teatre d’Itàlia i d’altres països, col·laboren de forma regular en les nostres activitats d’investigació i formació. Les nostres activitats inclouen tallers i seminaris pràctics i teòrics al voltant del teatre intercultural, activitats artístiques i culturals, i execució de projectes a nivell local, nacional i europeu (Erasmus +). Les nostres performances es caracteritzen per la seva riquesa fruit de les diferents cultures de les participants i es mostren al públic a festivals locals, nacional i internacionals.

<strong>Sdruzhenie Walk together</strong>
Sdruzhenie Walk together

Walktogether (WT) es centra en projectes comunitaris i, juntament amb les seves formadores i treballadores juvenils, treballen per fer de l’educació no formal, part de l’educació formal. La nostra participació a nivell europeu es materialitza a través de diferents programes de la UE (EUCiz, Erasmus +) i els temes en els que ens centrem estan relacionats amb l’economia social i són d’interès per al nostre públic objectiu que són els i les joves de 18 anys o més, treballadores juvenils i estudiants adults, així com també les persones amb menors oportunitats fruit d’obstacles culturals o socials. WT està cooperant a nivell local amb escoles, municipis i centres juvenils estatals per aconseguir els seus objectius i fer front a les necessitats del nostre públic objectiu.

<strong>Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento</strong>
Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento

Check-INAssociation – Cooperation and Development és una organització sense ànim de lucre, fundada el 2010, amb seu a Beja i que també opera des de Lisboa, Portugal. Treballa en estreta col·laboració amb entitats públiques i privades, participant activament en les nostres activitats per la millora de la qualitat de vida. La nostra organització es centra principalment en la mobilitat de joves i adults, l’educació no formal, la cooperació i el desenvolupament d’organitzacions i individus, i l’intercanvi general de coneixements a través del suport a iniciatives de cooperació europea. Les nostres activitats inclouen tallers, seminaris, activitats de formació d’equips i cursos de formació. Treballem directament amb projectes KA1, KA2 i Sports del programa Erasmus+; Programa del Cos Europeu de Solidaritat Europea amb els Ciutadans i Programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea.

Check-IN Association és també un Centre Multiplicador Eurodesk a Lisboa i Beja i membre de la Fundació Anna Lindh i la Fundació Europea de la Joventut.

<strong>Iasis</strong>
Iasis

L’ONG IASIS és una organització no governamental sense ànim de lucre activa en l’àmbit de la inclusió social, la salut mental i la desinstitucionalització, que participa activament en la reforma psiquiàtrica impulsada pel Ministeri de Sanitat i Solidaritat Social i la Unió Europea. IASIS té un registre oficial com organització privada sense ànimde lucre i un registre especial en llistes d’organitzacions voluntàries No governamentals gestionades per la Direcció General de Benestar. L’organització també compta amb un sistema de competència gerencial certificat pel Servei Especial/ Departament de Salut i Solidaritat Social. L’objectiu principal de l’organització és oferir suport psicosocial i educació a les persones que es troben en risc d’exclusió i als i les estudiants de l’àmbit humanitari.

<strong>Colectic, SCCL</strong>
Colectic, SCCL

Coletic és una cooperativa sense ànim de lucre ubicada a Barcelona, amb més de 25 anys d’experiència. Va ser fundada per un grup d’educadores l’any 1992 amb l’objectiu de treballar amb els i les joves del barri del Raval de Barcelona. La missió principal de Colectic és treballar per la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC. Treballem amb la tecnologia per millorar la situació dels ciutadans i ciutadanes, amb especial èmfasi als col·lectius amb menors oportunitats: joves, infants, dones, immigrants, barris deprimits i etc. Colectic també treballa per al desenvolupament de les habilitats socials i el diàleg intercultural amb els i les seves participants.

Colectic compta amb un equip multidisciplinar de 21 professionals que treballen en projectes relacionats amb la comunicació, l’educació, la formació, la innovació social, el desenvolupament de webs i suport informàtic per a ONG, escoles i instituts, empoderament, comunitat i xarxes.