Ползите от театралното образование.

Самоувереност:

Поемането на рискове в клас и представянето пред публика учат учениците да се доверяват на своите идеи и способности. Тази увереност ще им помогне да я прилагат в почти всеки аспект на живота им вбъдеще. 

Въображение:

С една дума, пристрастен към технологиите, театърът предоставя изход за творчески избори, идеи и интерпретиране на материала по експресивни начини, които са същността на драмата.

 Емпатия и толерантност:
Актьорските роли от различни ситуации, периоди от време и култури насърчават състраданието и толерантността към другите.

Сътрудничество:
Театърът съчетава творческите идеи и способности на своите участници.

Концентрация:
Свиренето, практикуването и изпълнението развиват устойчив фокус на ума, тялото и гласа, който помага в други области на живота, включително училище.

Комуникационни умения:
Драмата подобрява вербалното и невербалното изразяване на идеи. Подобрява гласовата проекция, артикулацията, плавността на езика и убедителната реч.

Разрешаване на проблем:
Учениците се научават да съобщават кой, какво, къде, кога и защо на публиката. Импровизацията насърчава бързо мислещи решения, което води до по-голяма адаптивност в живота.

Забавление:
Театърът носи игра, хумор и смях в ученето; това подобрява мотивацията и намалява стреса.

Доверие:
Социалното взаимодействие и поемането на риск в драмата развиват доверие в себе си, другите и процеса.

Памет:
Репетирането и изпълнението на думите, движенията и знаците укрепват паметта като мускул.

Социална осведоменост:
Легенди, митове, стихотворения, истории и пиеси, използвани в драматургията, учат учениците на социални проблеми и конфликти от култури от миналото, настоящето и по целия свят.

Естетична оценка:
Участието и гледането на театър повишават оценката за формата на изкуството. Важно е да се отгледа поколение, което разбира, цени и подкрепя мястото на театъра в обществото.