Slide

Intercultural Communication for Social Inclusion of Young people through Theater

Slide2

Skills development and inclusion through creativity and arts.

Slide3

Promoting engaging, connecting and empowering young people

previous arrow
next arrow

За нас

Проектът се осъществява транснационално, като се счита, че обменът на различен опит ще обогати резултатите (осезаеми и нематериални) от проекта и ще разшири мултикултурния мироглед, като допринася за взаимното допълване на партньорите.

Methodology

We will foster youth workers’ intercultural competences with theatrical methodologies aimed at creating local theatre workshops for the social inclusion of young people with different cultural background at risk of social exclusion.

News & Events

  • Първа международна среща ACTINYOUth в Атина
    ​През​ юли членовете на партньорите​ организаии в​ ACTINYOUth ​се срещнаха ​в Атина, за да участват в Kick Of Meeting (KOM), първата международна среща ​по​ проекта. Това беше толкова обогатяващо преживяване, защото имахме възможността да се срещнем лично и да споделим това, върху което работихме по време на първа фаза​ от проекта – изследване на добри местни практики, които използват методи на приложно изкуство и театър​. Също така споделихме целите на всяка организация по отношение на ​работата​ и се ​разбрахме как […]
  • Добре дошли в уебсайта на ACTin’YouTH!
    Основната цел на ACTin’YouTH е да насърчи междукултурните компетенции на младежките работници с театрални методологии, насочени към създаване на местни театрални работилници за социално включване на млади хора с различен културен произход, застрашени от социално изключване. Каним младежки работници и младежи (на възраст 18-30 години) да се присъединят към нас, за да участват в няколко дейности, които ще бъдат разработени в рамките на този проект. Младежките работници ще подобрят своите компетенции в областта на ненасилствената комуникация, разрешаването и улесняването на […]