Slide

Intercultural Communication for Social Inclusion of Young people through Theater

Slide2

Skills development and inclusion through creativity and arts.

Slide3

Promoting engaging, connecting and empowering young people

previous arrow
next arrow

За нас

Проектът се осъществява транснационално, като се счита, че обменът на различен опит ще обогати резултатите (осезаеми и нематериални) от проекта и ще разшири мултикултурния мироглед, като допринася за взаимното допълване на партньорите.

Methodology

We will foster youth workers’ intercultural competences with theatrical methodologies aimed at creating local theatre workshops for the social inclusion of young people with different cultural background at risk of social exclusion.

News & Events

 • Ползите от театралното образование.
  Самоувереност: Поемането на рискове в клас и представянето пред публика учат учениците да се доверяват на своите идеи и способности. Тази увереност ще им помогне да я прилагат в почти всеки аспект на живота им вбъдеще.  Въображение: С една дума, пристрастен към технологиите, театърът предоставя изход за творчески избори, идеи и интерпретиране на материала по експресивни начини, които са същността на драмата.  Емпатия и толерантност:Актьорските роли от различни ситуации, периоди от време и култури насърчават състраданието и толерантността към другите. […]
 • Обучение за младежи – театрална работница
  Stichting CWM Education, Холандия, беше домакин на съвместното събитие за обучение на младежки работници на тема „YouTHEatre“ през първите дни на март. Целта на този семинар беше да даде на младежките работници (4 от всяка партньорска организация) всички теоретични и практически умения, свързани с театралните методи, които да им подпомогнат в провеждането на театрална дейност със своите връстници от местните общности. Младежките работници се оказват наистина ангажирани в насърчаването на техните умения за междукултурна комуникация и придобиват иновативни и творчески методологии, следващи […]
 • Walktogether проведе 2 фокус групи за споделяне на най-добри театрални практики за социално включване, като част от дейностите по проект АCTinYOUth
  Успоредно с проучването за събиране на най-добри практики, WalkTogether проведе 2 фокус групи с участието на 12 младежки работници и учители, които споделиха своя опит, относно техниките и подходите към млади хора с различен културен произход, художествени инструменти за обучение на мигранти и изразиха своите мнение за ценностите на театралното и сценичното изкуство за социалното включване. Според констатациите учителите и младежките работници използват в ежедневната си работа с младите хора различни инструменти и методи, за да ангажират своите ученици и […]
 • Meeting for sharing theater experiences with local youngsters in Barcelona
  By July we organized a focus group aiming to meet other local entities that work with youngsters with a theatrical approach. It has been an enriching experience, a two hours session of echange, reflection and willingness of networking. This activity is part of ACTinYOUth project, its main objective is foster youth workers’ intercultural competences with theatrical methodologies aimed at creating local theatre workshops for the social inclusion of young people with different cultural background at risk of social exclusion. During […]