WCM hosted the LTTA

Обучение за младежи – театрална работница

Stichting CWM Education, Холандия, беше домакин на съвместното събитие за обучение на младежки работници на тема „YouTHEatre през първите дни на март. Целта на този семинар беше да даде на младежките работници (4 от всяка партньорска организация) всички теоретични и практически умения, свързани с театралните методи, които да им подпомогнат в провеждането на театрална дейност със своите връстници от местните общности.

Младежките работници се оказват наистина ангажирани в насърчаването на техните умения за междукултурна комуникация и придобиват иновативни и творчески методологии, следващи приложното изкуство за ефективно ангажиране на младите участници.

Чувства и мисли на младежките работници в самото начало на обучението

Младежките работници, участващи в проекта, бяха избрани от всяка партньорска организация. Приложените критерии при селекцията бяха интересът им да придобият повече компетенции и иновативни стратегии за ефективно ангажиране на младите хора с по-малко възможности. Ние също се погрижихме за подбора на хора с различен културен произход, тъй като искахме да подобрим техните междукултурни и релационни умения.

Какво очакваха младежите от обучението?

И сега, какво?

Ръководителите на проекти наистина участват в ACTin’YOUth.

Но най-важното е, че обучените младежки работници вече могат да провеждат и местните семинари, с цел създаване на по-добра среда за целевата група.

Няма ограничение за броя на младежките работници, които ще участват в местните и онлайн дейности на проекта, докато семинарът беше насочен по-специално към тези, които имат директен контакт с млади участници или които вече имат известен опит да работят с младежки групи в други инициативи.

Оттук нататък обучените младежки работници ще отговарят за насърчаването на активното и ефективно участие на младите участници както в театралните работилници, така и в онлайн дейностите, които ще се реализират чрез интерактивната платформа.

Проектът ACTin’YOUth сега преминава към следващия етап: работа с младежи във всички страни партньори.