Пространството за електронно обучение

Изграждаме пространството за електронно обучение ACTin’YOUth.

Imatge de Gerd Altmann a Pixabay 


Място, където участниците (както младежки работници, така и млади хора) ще имат възможност да получат всички учебни материали, събрани и изготвени за различните целеви групи.

„Електронен инкубатор“, който ще бъде съвместно и информативно пространство за взаимодействие и обмен на информация за добри практики и дейности, свързани с междукултурното обучение и комуникация; Културният инкубатор има за цел да споделя информацията по културни проблеми сред младите хора, както чуждестранни, така и местни, а също и на обучителите да им предоставя информацията и да предлага място за споделяне на съдържание за обучение.

Инструмент за сесия на живо, който ще позволи на участниците да следят театралните семинари на транснационално ниво, обученията, така и местните семинари да могат да се предават на живо и по този начин да се гарантира силна взаимовръзка между местните групи.