Το e-learning περιβάλλον


Εικόνα από τον Gerd Altmann στο Pixabay 

Κατασκευάζουμε το χώρο ηλεκτρονικής μάθησης του ACTin’YOUth.

Ένα μέρος όπου οι συμμετέχοντες (Youth Workers και νεαροί) θα έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν και να παράγουν όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τις διάφορες ομάδες-στόχους.

Ένα «e-incubator», το οποίο θα λειτουργεί ως ενημερωτικός χώρος για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καλές πρακτικές και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική μάθηση και επικοινωνία. Το culture incubator έχει ως στόχο να μοιράζεται στους νέους, μετανάστες και ημεδαπούς, καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τις πληροφορίες για τα πολιτιστικά ζητήματα, αλλά και να τους προσφέρει ένα χώρο για δραστηριότητες διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων.

Ένα εργαλείο ζωντανής συνεδρίας, το οποίο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια θεάτρου σε διεθνή επίπεδο, ώστε αυτά να μεταδοθούν ζωντανά και να διασφαλιστεί έτσι μια ισχυρή διασύνδεση διεθνούς επιπέδου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό αποθετήριο για βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες συλλέγονται τόσο από τους εταίρους όσο και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Το αποθετήριο θα οργανωθεί και θα καταγραφεί μέσω της ανάπτυξης ad-hoc ευρετηρίων για φιλτράρισμα αναζητήσεων.

Ένα εργαλείο “Integrated Collaborative digital scripting” για τη συλλογή οπτικού και ηχητικού υλικού από τοπικά εργαστήρια, προκειμένου να δημιουργηθεί η τελική “Ψηφιακή Θεατρική Παράσταση”.