L’espai formatiu virtual

Estem desenvolupant l’espai d’aprenentatge digital ACTin’YOUth.

Imatge de Gerd Altmann a Pixabay

Un espai on els i les participants (tant joves com treballadors/es joves) tindran l’oportunitat d’aconseguir tots els materials d’aprenentatge recopilats i creats per als diferents grups destinataris.

Una «E-incubadora», que serà un espai col·laboratiu i informatiu per la interacció i l’intercanvi d’informació sobre bones pràctiques i de les activitats relacionades amb l’aprenentatge i la comunicació intercultural: La incubadora de cultura té com a objectiu compartir la informació sobre aspectes culturals entre els i les joves, tant estrangers com locals, i també entre el personal de formació, per tal de proporcionar-lis la informació i oferir un espai per compartir continguts per a l’aprenentatge entre pars.

Una eina en viu, que permetrà als i les participants seguir els tallers de teatre a nivell transnacional, de manera que tant LTTA com els tallers locals puguin ser retransmesos en viu, garantint així una forta interconnexió entre els grups locals de participants.

Un repositori virtual multilingüe per a les millors pràctiques recopilades per els i les sòcies participants, i els materials del projecte. El repositori s’organitzarà i catalogarà mitjançant el desenvolupament d’índexs ad-hoc per a filtrar les cerques.

Una eina «d’Escriptura digital col·laborativa integrada» per a recopilar i treballar amb els materials visuals i d’àudio dels tallers locals, amb l’objectiu de crear una «performance digital» final.