El proyecte

El principal objectiu d’ACTin’YouTH és fomentar les competències interculturals dels i les treballadores juvenils amb metodologies teatrals orientades a la creació de tallers locals de teatre per la inclusió social de joves amb diferents antecedents culturals, en risc d’exclusió social.

Els i les treballadores juvenils adquiriran competències en el camp de la comunicació no violenta, la resolució de conflictes i la facilitació, i desenvoluparan les seves habilitats comunicatives a través de metodologies teatrals i cercles de narració, millorant així les seves competències de comunicació intercultural i els abordatges innovadors per la participació de grups desfavorits o infrarepresentats, per fer front a la discriminació i l’exclusió social.

Gràcies a un entorn acollidor i atractiu, als tallers de teatre, els i les joves participants milloraran notablement les seves habilitats generals de comunicació, col·laboració i empatia; també desenvoluparan les 9 competències establertes pel marc Lifecomp (2020). A través d’una participació activa als tallers de teatre, els i les joves migrades, refugiades, sol·licitants d’asil, grups ètnics minoritaris, es convertiran en «joves actors interculturals per la inclusió social», millorant notablement la confiança en un mateix i motivació, així com l’adquisició d’habilitats i competències rellevants, coneixement dels valors europeus i les diferents cultures que hi conviuen. A més, gràcies a una plataforma virtual interactiva, tots i totes les participants tindran l’oportunitat d’interactuar, intercanviar idees, materials i crear una performance digital final.

Creiem que el diàleg intercultural entre els i les joves es pot veure beneficiat per la creativitat i les metodologies d’actuació, ja que aprenen a posar en pràctica el diàleg intercultural, adquireixen una forma alternativa d’expressar-se a si mateixos i també els trets culturals dels col·lectius als quals pertanyen.

Participants:

Treballadores i treballadors juvenils que treballen amb joves en risc d’exclusió social, en concret amb aquells que tenen diferents antecedents culturals o una experiència de migració.

Joves d’entre 16 i 30 anys, persones migrades nouvingudes, persones refugiades i sol·licitants d’asil, joves immigrats de segona generació, joves pertanyents a minories culturals, joves autòctons i artistes que desitgin endinsar-se en la comunicació intercultural. Els i les participants amb menors oportunitats son el grup objectiu principal i els i les participants beneficiaries de tota l’estructura i disseny del projecte. El projecte ha estat dissenyat per a posar els i les joves al centre de totes les activitats, convertint-les en veritables protagonistes i en una part activa del projecte.

Els nostres objectius específics son:

  • Desenvolupar un curs de formació basat en el teatre com a eina per a millorar les competències interculturals i les habilitats socials de les i els treballadors juvenils, destinat a atraure l’atenció i involucrar als i les joves,
  • realitzar tallers locals de teatre intercultural i activitats en línia,
  • crear una performance digital col·laborativa,
  • desenvolupar una plataforma i eines interactives col·laboratives.

Prioritats

El desenvolupament i integració d’habilitats a través de la creativitat i les arts.
El foment de la qualitat, la innovació i el reconeixement del treball juvenil.
El foment de la participació, la connexió i l’empoderament dels i les joves.

El nostre context

Els i les treballadores juvenils dels països participants en el projecte assenyalen que no estan suficientment capacitades per abordar els problemes als que han de fer front els i les joves amb menys oportunitats i/o antecedents culturals diferents degut a la situació actual. Nombroses investigacions socials informen que els i les joves migrants sovint han de fer front a serioses desavantatges a les nostres societats, com el mercat laboral o el sistema educatiu. No obstant, l’experiència dels nostres socis i sòcies mostra que durant l’emergència sanitària mundial, aquestes joves han estat massa exposades a problemes socioeconòmics, aïllament i risc d’infectar-se pel virus. A més, els i les treballadores culturals o educatives, i per tant, ACTin’YouTH té com a objectiu empoderar als i les joves i a les organitzacions juvenils mitjançant el desenvolupament de programes per fomentar l’empoderament personal, social i cultural, posant especial èmfasis al foment del compromís juvenil en l’educació intercultural i en una estratègia centrada en la joventut a través de l’educació no formal.

Resultats previstos:

  • Treballadors i treballadores juvenils de 6 països diferents seran formades amb metodologies de comunicació intercultural i teatral. Aquests treballadors juvenils implementaran, a nivell local, tallers de teatre local per involucrar millor els i les joves en risc d’exclusió social, en particular a aquelles amb diferents antecedents culturals; també realitzaran activitats de formació entre iguals per tal de compartir amb la resta de companyes i companys aquestes metodologies, amb l’objectiu d’aconseguir que l’impacte del projecte sigui més ampli i millorar les habilitats relacionals i comunicatives per aplicar-les en el seu treball diari amb els i les joves, i involucrar-les de manera efectiva en altres projectes.
  • Els i les joves amb antecedents culturals diferents que participen en les activitats locals, tindran l’oportunitat d’interactuar amb altres joves, trobant formes comuns de comunicació, interacció, comprensió mútua i col·laboració.
  • Una plataforma interactiva: per facilitar que els i les joves participants de tots els països socis intercanviïn les seves idees, resultats i materials sobre les activitats en curs (a nivell local i internacional), que romandran més enllà de la vida útil del projecte com a repositori de bones pràctiques desenvolupades durant el projecte i com a eina de formació en línia per a més joves treballadors i joves que vulguin apropar-se a la metodologia.
  • Un manual que recollirà els resultats dels projectes, els reptes específics i les solucions implementades amb l’objectiu de difondre’ls encara més a nivell nacional i internacional, especialment dirigit a organitzacions juvenils i autoritats públiques que estiguin interessades en crear, a nivell local, tallers interculturals adreçats a afavorir la inclusió dels i les joves.
  • Una xarxa virtual de totes les organitzacions, associacions, grups informals de joves que treballin amb el teatre i les arts escèniques com a eina per la inclusió social i el diàleg intercultural.
  • La internacionalització d’una nova metodologia.