Το έργο

Ο κύριος στόχος του ACTin’YouTH είναι να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές ικανότητες των YouthWorkers μέσω θεατρικών μεθοδολογιών που στοχεύουν στη δημιουργία τοπικών εργαστήριων θεάτρου με στόχο την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά.

Οι YouthWorkers θα αναπτύξουν ικανότητες που συνάδουν με τομείς και προσεγγίσεις όπως είναι η μη βίαιη επικοινωνία και η επίλυση των συγκρούσεων, ενώ θα αποκτήσουν καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω θεατρικών μεθοδολογιών καθώς και αφηγηματικών τεχνικών. Οι διαπολιτισμικές επικοινωνιακές ικανότητες και οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την εμπλοκή μειονεκτούντων ομάδων θα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσα από ένα φιλόξενο και ελκυστικό περιβάλλον που βασίζεται στα πλαίσια θεατρικών εργαστηρίων, οι νέοι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν σημαντικά τη συνολική τους επικοινωνία, τη συνεργασία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, ενώ θα αναπτύξουν και τις 9 ικανότητες όπως ορίζονται από το πλαίσιο LifeComp (2020). Μέσω της ενεργού συμμετοχής στα εργαστήρια θεάτρου, οι νέοι μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και οι ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων θα γίνουν «νέοι διαπολιτισμικοί παράγοντες για κοινωνική ένταξη», βελτιώνοντας σημαντικά την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρά τους, ενώ θα αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες και τους διαφορετικούς πολιτισμούς που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, χάρη στη διαδραστική εικονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν μια επιπλέον ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν και να ανταλλάξουν ιδέες, ενώ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουν και να συμμετάσχουν σε μια ψηφιακή παράσταση.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα και οι προαναφερθείσες θεατρικές μεθοδολογίες μπορούν να ωφελήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων, καθώς μαθαίνουν να επικοινωνούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του διαπολιτισμικού διαλόγου, αποκτώντας έτσι έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ομάδων στις οποίες ανήκουν.

Συμμετέχοντες

Youth Workers που εργάζονται με νέους οι οποίοι κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά, ιδίως εκείνοι που έχουν διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, όπως είναι οι μετανάστες.

Νέοι, ηλικίας 18-30, – νεοαφιχθέντες μετανάστες – πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο – νεαροί μετανάστες δεύτερης γενιάς – νέοι που ανήκουν σε ομάδες πολιτισμικών μειονοτήτων – νέοι καλλιτέχνες που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ελκυστικό δρόμος προς τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Ουσιαστικά, η βασική ομάδα στόχος και οι κύριοι δικαιούχοι ολόκληρου του έργου είναι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να θέσει τους νέους στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων, καθιστώντας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές και ενεργό μέρος της κοινωνίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι μας είναι:

 • Να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο βασισμένο στο θέατρο με στόχο την ενεργή συμμετοχή των νέων και τη βελτίωση των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων.
 • Να διεξαχθούν τοπικά εργαστήρια διαπολιτισμικού θεάτρου και συναφείς διαδικτυακές δραστηριότητες.
 • Να δημιουργηθεί και διεξαχθεί μια “ψηφιακή θεατρική παράσταση”
 • Να αναπτυχθούν εργαλεία και μια διαδραστική πλατφόρμα

Προτεραιότητες

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ένταξη μέσω της δημιουργικότητας και των τεχνών.
 • Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας των νέων.
 • Προώθηση της εμπλοκής, της σύνδεσης και της ενδυνάμωσης των νέων.

Το πλαίσιο του έργου:

Οι Youth Workes σε όλες τις χώρες των εταίρων, αναφέρουν ότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντικρίζουν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες ή / και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Πολλές κοινωνικές έρευνες αναφέρουν ότι οι νεαροί μετανάστες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στις χώρες υποδοχής, όσο αφορά την εισαγωγή στην αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η εμπειρία των συνεργατών μας έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης της COVID πανδημίας, αυτοί οι πληθυσμοί νεαρών έχουν εκτεθεί υπερβολικά σε κοινωνικοοικονομικά εμπόδια, όπως είναι ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό και η κοινωνική απομόνωση. Επιπλέον, οι Youth Workers αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα όταν προσεγγίζουν αυτήν την ομάδα στόχου για να τους παρακινήσουν να εμπλακούν σε πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές Συνεπώς, το έργο ACTin’YouTH στοχεύει στην ενδυνάμωση των οργανώσεων νεολαίας και νέων, αναπτύσσοντας προγράμματα για την προώθηση της προσωπικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ενδυνάμωσης, με έμφαση στη νεολαία, καθώς και την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Youth Workers από 6 διαφορετικές χώρες θα εκπαιδευτούν σε διαπολιτισμικές και θεατρικές μεθοδολογίες επικοινωνίας. Αυτοί οι Youth Workers θα διεξάγουν σε τοπικό επίπεδο, εργαστήρια θεάτρου που στοχεύουν στην παρακίνηση των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που θα απορρέουν από τα εργαστήρια αυτά. Επιπλέον, προβλέπονται δραστηριότητες διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων για σκοπούς διάχυσης του έργου και των σκοπών του.
 • Νεαρά άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, θα συμμετέχουν στις τοπικές δραστηριότητες και θα αλληλεπιδράσουν με άλλους νέους, με απώτερο σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία.
 • Μία διαδραστική πλατφόρμα θα δημιουργηθεί ώστε να βοηθλα τους συμμετέχοντες όλων των χωρών να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, τα αποτελέσματά που προέκυψαν και το υλικό που έχουν δημιουργήσει μέσω των δραστηριοτήτων (τοπικών και διεθνών επιπέδων), τα οποία θα παραμείνουν και θα φιλοξενούνται στο αποθετήριο των καλών πρακτικών της πλατφόρμας, ως εργαλεία ηλεκτρονικής κατάρτισης για περαιτέρω εργαζομένους που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά.
 • Ένα εγχειρίδιο που θα συλλέξει όλα τα αποτελέσματα του έργου, τις λύσεις και τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, προκειμένουν να διαχυθούν τα αποτελέσματα περαιτέρω σε οργανισμούς εθνικού και διεθνούς επιπέδου με στόχο την κοινωνική ένταξη των νέων.
 • Ένα εικονικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις, ενώσεις και τις ανεπίσημες ομάδες νέων που συνεργάζονται με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες ως εργαλεία κοινωνικής ένταξης και διαπολιτισμικού διαλόγου.
 • Η Διεθνοποίηση μιας νέας μεθοδολογίας.