Walktogether проведе 2 фокус групи за споделяне на най-добри театрални практики за социално включване, като част от дейностите по проект АCTinYOUth

Успоредно с проучването за събиране на най-добри практики, WalkTogether проведе 2 фокус групи с участието на 12 младежки работници и учители, които споделиха своя опит, относно техниките и подходите към млади хора с различен културен произход, художествени инструменти за обучение на мигранти и изразиха своите мнение за ценностите на театралното и сценичното изкуство за социалното включване.

Според констатациите учителите и младежките работници използват в ежедневната си работа с младите хора различни инструменти и методи, за да ангажират своите ученици и целева група в активно учене, като същевременно насърчават и приобщаването. Те обичат да използват различни перформативни методи, докато преподават литература, физика, математика и други училищни дисциплини. Изкуството се счита за значима методология за ангажиране на всички страни в младежките дейности, особено на мигранти, където изкуството разрушава всички културни бариери и помага на младежите да се сближат един с друг, независимо от техния социален и културен произход.
Вярваме, че ролята на младежките работници за подобряване на благосъстоянието на младите хора е от решаващо значение и затова ще популяризираме тяхната работа на европейско ниво.