Η ερευνητική ομάδα του ΙΑΣΙΣ διεξήγαγε 2 ομάδες εστίασης με σκοπό την ανταλλαγή καλών θεατρικών πρακτικών.

Εκτός από τη συλλογή πρακτικών μέσως της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η ομάδα του ΙΑΣΙΣ διεξήγαγε 2 ομάδες εστίασης, στις οποίες 16 νεαροί ενήλικες συμμετείχαν συνολικά. Δεκαέξι Σύμβουλοι Νέων από την Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία συμμετείχαν στις διαδραστικές συζητήσεις με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις τεχνικές προσέγγισης νεαρών μεταναστών και την ένταξή τους μέσω της τέχνης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα μέλη της κοινότητας στον τομέα της Συμβουλευτικής των Νέων είναι πολύ συνεργάσιμά μεταξύ τους και υποστηρίζουν συνεχώς ο ένας τον άλλον. Φάνεται να απολαμβάνουν τη δουλειά τους, αφού εκείνη τους ανταμείβει ηθικά ενώ πιστεύουν ότι η τέχνη είναι μια αρκετά σημαντική μεθοδολογία για την προσέγγιση και την κινητοποίηση των νεαρών μεταναστών, αφού μέσω αυτής μπορεί κανείς να ξεπεράσει όλα τα γλωσσικά και επικοινωνία εμπόδια (που ως γνωστόν είναι πολλά μεταξύ των μεταναστών).  Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συντριπτική πλειονότητα των Συμβούλων Νέων συναντούν πολλές προκλήσεις στην αλληλεπίδραση με τους μετανάστες ωφελούμενούς τους. Εκτός από τα επικοινωνία εμπόδια, τα οποία είναι τα πιο προφανή, οι Σύμβουλοι Νέων δήλωσαν πως το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο σχετικά με το επάγγελμά τους ή την εκπαίδευση τους, πράγμα που τους στερεί πολλές δυνατότητες με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η κοινωνική ένταξη ατόμων που την χρειάζονται.

Πιστεύομε ότι ο ρόλος των Συμβούλων Νέων στην ένταξη των νεαρών μεταναστών είναι κρίσιμος και έτσι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το έργο τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Ο σχεδιασμός των θεατρικών δραστηριοτήτων είναι αρκετά απαιτητικός, αλλά όταν βλέπω τα παιδιά να εκτελούν τη σκηνή, τα συναισθήματα που νιώθω είναι απερίγραπτα.”
Σ.Μ. – Σύμβουλος Νέων