ACTin’YOUth salvant les bretxes digitals

Parlem de reptes i oportunitats digitals per al treball en línia o híbrid amb persones joves!

La crisi de la COVID-19 representa riscos considerables en els camps de l’educació, l’ocupació, la salut mental i en els ingressos per a persones joves, especialment per als col·lectius vulnerables. Si bé el jovent i les generacions futures assumiran gran part de les conseqüències econòmiques i socials a llarg termini de la crisi econòmica més recent, el seu benestar actual pot patir un dany més immediat per la pèrdua econòmica i la creixent desigualtat. Els confinaments també van demostrar la importància de les competències digitals. Quan aprendre i treballar es va traslladar a casa nostra, van quedar molt clares les conseqüències dels tres nivells de bretxa digital (accés, usabilitat i empoderament).

A ACTin’YOUth creiem que la tecnologia té un gran potencial per ajudar a les persones a prosperar i a empoderar-les per aconseguir coses que abans semblaven impossibles. Volem utilitzar la tecnologia com una gran eina i estratègia per a la igualtat, no com una font de divisió. Tancar les bretxes digitals a nivell global requereix molts projectes i estratègies arreu del món.

ACTin’YOUth parteix de tallers locals cara a cara, on els i les joves treballen juntes en habilitats socials, comunicatives i interculturals en una sèrie de tallers basats en el teatre, on establim relacions de qualitat i construïm autoconfiança en les persones joves, a part de treballar les competències digitals mitjançant l’ús pràctic de les eines digitals.

El teatre i l’aprendre-fent són dues metodologies importants dins del projecte. Com a eines digitals hem escollit audiovisuals i plataformes en línia. Combinant-los, treballem per trencar els mecanismes d’exclusió social i els estereotips al voltant i dins dels grups participants. Les peces audiovisuals creades i produïdes per les participants, són una representació de la seva realitat cultural i social, que esdevenen una potent eina per desenvolupar la inclusió i la cohesió social. Les organitzacions associades ofereixen suport, formació i eines digitals per a la creació audiovisual.

La plataforma en línia ACTin’YOUth vol ajudar a superar les bretxes d’usabilitat i d’apoderament. El nostre objectiu és construir una plataforma per a treballadores i joves per igual, on trobin inspiració i recursos d’aprenentatge, i vulguin compartir les seves experiències, així com els resultats i la documentació relacionada amb el procés del seu taller local als diferents països socis.

La infraestructura digital és de vital importància.

Com poden certes empreses multinacionals oferir grans plataformes i serveis en línia gratuïts? Com és que és gratis per a mi? No paguen els seus servidors i la gent que els manté?

La resposta és senzilla, no som els seus usuaris, som els seus productes. El seu model de negoci es basa en vendre les nostres dades i els nostres perfils.

La necessitat d’una protecció de dades de bona qualitat i un ús responsable i crític de les xarxes socials massives és especialment important en moments de notícies falses i assetjament en línia.

La pròpia plataforma ACTin’YOUth està allotjada a la nostra pròpia infraestructura i es construeix integrant eines de programari lliure ben establertes, un disseny modern i ajustat i un conjunt bàsic de funcions per aprendre, crear, intercanviar i compartir.

Els fonaments bàsics de la plataforma!

  • Moodle: entorn e-learning per compartir la metodologia i el currículum del projecte
  • Moodle: un repositori de bones pràctiques com a e-incubadora o espai en línia de bones pràctiques i activitats d’aprenentatge i comunicació intercultural
  • BigBlueButton: una eina de sessions en directe per a tallers, sessions i conferències en temps real
  • WordPress: un lloc web per compartir notícies i esdeveniments relacionats amb el projecte, volem transformar-lo en una xarxa virtual que integri funcions relacionades amb la participació en els propers mesos! Compte amb les nostres actualitzacions!