Experiència amb el taller de comunicació no verbal dinamitzat per les joves amb menys oportunitats i diferents cultures.

La comunicació no verbal implica la transmissió dels missatges de forma no verbal, a través del moviment, expressions facials, gestos, postures corporals, distancia entre les persones,etc. Entendre aquest tipus de comunicació és molt important, especialment en el cas dels refugiats qui sovint no es poden comunicar verbalment donat que no coneixen l’idioma del país.

L’objectiu dels tallers locals sobretot al principi era que el jovent refugiat pogués entendre què és la comunicació no verbal com s’utilitza en el dia a dia. Al mateix temps entendre que depèn de cada cultura els senyals enviats poden tenir diferents significats. Per fer que això pugui succeir, un taller interactiu es va crear, d’aquesta forma les participants podien fer l’enllaç directe entre teoria i pràctica. Després, van escollir una carta d’un grup de cartes amb icones i explicar per què havien escollit aquesta carta. D’aquesta forma, les persones es van sentir més confortables i les condicions correctes van ser creades per continuar amb el taller. Després d’aquesta activitat, el professorat va detallar la teoria de la comunicació no verbal, presentant informació i exemples, perquè les participants poguessin entendre el contingut.

La següent activitat va ser amb una pantomima. Després de ser dividits en grups de dos, se’ls va demanar de descriure paraules a cadascun sense parlar. L’objectiu d’aquesta activitat era descobrir-ho per un costat, sovint és fàcil de comunicar no verbalment, però per l’altra costat pot haver-hi gran dificultat i confusió. L’última activitat era un repte artístic. Dividits en parelles un altre cop, a un se li demanava pintar amb un tros de paper en l’esquena de l’altra persona i la segona intentar descobrir que pensa que vol dibuixar l’altra persona. Va ser un exercici sensorial dissenyat per mostrar la dificultat de la comunicació quan es basa només en sensacions i no n’hi ha paraules o expressions.

Personalment, crec que aquest taller va ser molt creatiu i efectiu mentre al mateix temps va encoratjar els beneficiaris a cooperar, agafar iniciativa, ser creatius i cultivar el seu pensament crític. A través d’un procés interactiu van contactar amb el concepte de la comunicació no verbal i connectar amb la resta de participants, descobrir nous coneixements tothom plegat. A través aprenentatge experiencial, els beneficiaris i les participants actives dels tallers van poder assimilar la nova informació, millorar les relacions entre ells, socialitzar i cultivar la seva imaginació i confiança.