Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του ACTin’YouTH

Ο κύριος στόχος του ACTin’YouTH είναι να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές ικανότητες των Youth Workers μέσω θεατρικών μεθοδολογιών που στοχεύουν να δημιουργήσουν τοπικά εργαστήρια θεάτρου για την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο και που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά.

Καλούμε, λοιπόν, Youth Workers και νέους (ηλικίας 18-30) να έρθουν μαζί μας και να συμμετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του έργου.

Οι Youth Workers θα αναπτύξουν ικανότητες που συνάδουν σε τομείς και προσεγγίσεις όπως είναι η μη βίαιη επικοινωνία και η επίλυση των συγκρούσεων, ενώ θα αποκτήσουν καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω θεατρικών μεθοδολογιών καθώς και αφηγηματικών τεχνικών. Οι διαπολιτισμικές επικοινωνιακές ικανότητες και οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την εμπλοκή μειονεκτούντων ομάδων θα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι νέοι θα συμμετάσχουν σε ένα πολύ πλούσιο περιβάλλον που βασίζεται στα πλαίσια θεατρικών εργαστηρίων και θα βελτιώσουν δεξιότητές και ικανότητες όπως ορίζονται από το LifeComp (2020). Εργαστήρια θεάτρου, διαδραστική πλατφόρμα και διάφορες άλλες δραστηριότητες θα δώσουν σημαντικές εύκαιρες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουν και να συμμετάσχουν σε μια ψηφιακή παράσταση.

Η δημιουργικότητα και οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες θα μας βοηθήσουν να προάγουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο ως έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ομάδων στις οποίες ανήκουμε.

Θέλετε να λάβετε μέρος;